منشور وحدت
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 138
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وحدت شیعه و سنی از نگاه امام خمینی: ما با مسلمین اهل تسنن یکی هستیم واحد هستیم که مسلمان و برادر هستیم . اگر کسی کلامی بگوید که باعث تفرقه بین ما مسلمانها بشود بدانید که یا جاهل هستند یا از کسانی هستند که می خواهند بین مسلمانان اختلاف بیندازند. قضیه شیعه و سنی اصلا در کار نیست ما همه با هم برادریم . عوامل اجانب که منافع خود و اربابشان را در خطر می بینند برای تحریک برادران اهل سنت و دامن زدن به برادر کشی قضیه شیعه و سنی را طرح نموده و می خواهند با شیطنت بین برادران اختلاف ایجاد کنند. در جمهوری اسلامی همه برادران سنی و شیعه در کنار هم و با هم برادر و در حقوق مساوی هستند. هر کس خلاف این را تبلیغ کرد دشمن اسلام و ایران است و برادران کرد باید این تبلیغات غیر اسلامی را در نطفه خفه کنند.