والله تا حالا نترسیده ام
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حوزه و روحانیت از دیدگاه امام خمینی (ره) امام خمینی: من احتیاج به کمک مالی ندارم.من با شاه، با یک قلم و چند صفحه کاغذ مبارزه می کنم؛ و اگر یک وقت محتاج به کمکی باشم ملت من به من کمک خواهد کرد.پیش من مکان معینی مطرح نیست، عمل به تکلیف الهی مطرح است، مصالح عالیه اسلام و مسلمین مطرح است. برای من مکان مطرح نیست، آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است، هرجا بهتر این مبارزه صورت بگیرد، آن جا خواهم بود. من اکنون قلب خود را برای سرنیزه های مأمورین شماحاضر کرده ام، ولی برای قبول زورگوییها و خضوع در مقابل جبارهای شما حاضر نخواهم کرد.من برای چند روز زندگی با عار و ننگ ارزشی قائل نیستم. خمینی را اگر دار بزنند تفاهم نخواهد کرد. اگر خمینی هم با شما سازش کند، ملت اسلام با شما سازش نمی کند. ملت ایران باید بداند که من در کنار آنان، تا آخرین نفس برای حفظ قوانین اسلام و مصالح مملکت به مبارزه خود ادامه می دهم.خدا می داند که شخصاً برای خود ذره ای مصونیت و حق و امتیاز قائل نیستم؛ اگر تخلفی از من هم سر زد، مُهیّای مؤاخذه ام. امیدوارم که خمینی از راه مستقیم اسلام، که مبارزه با قدرتهای ستمگر است هیچ گاه منحرف نشود.آنهایی که شناخته اند، می دانند که من آنی که باید انجام بدهم تحت تأثیر واقع نمی شوم، انجام می دهم. من بارها اعلام کرده ام که با هیچ کس، در هر مرتبه ای که باشد عقد اخوّت نبسته ام؛ چهار چوب دوستی من، در درستی راه هر فرد نهفته است.